BDO Spółki Giełdowe nr 5 (30) Maj 2011

A   A   A

PCR, PCRO, PKC…

(Autor: Michał Sokal, Źródło: Portal IPO.pl)

 

Inwestowanie na giełdzie nieodzownie wiąże się z różnego rodzaju transakcjami. Nie istnieje możliwość, aby kupić bądź sprzedać jakiekolwiek aktywa finansowe bez złożenia odpowiedniego zlecenia. Wraz z rozwojem współczesnych rynków giełdowych oraz inżynierii finansowej powstała duża liczba typów zleceń pozorne podobnych, a różniących się szczegółami. Bardzo istotne dla każdego inwestora jest złożenie odpowiedniego zlecenia. Jak przebrnąć przez gąszcz zleceń nie popełniając błędu?

Zlecenia występujące w obrocie giełdowym dzielą się na dwie podstawowe grupy: transakcje z limitem ceny i bez limitu ceny.

Zlecenia z limitem ceny

W transakcjach tych inwestor bardzo dokładnie określa kurs, nazywany również limitem, po jakim jest w stanie nabyć bądź sprzedać konkretny instrument finansowy. W przypadku zlecenia kupna, określony limit oznacza maksymalną cenę, za jaką inwestor chce dokonać transakcji. Natomiast w zleceniu sprzedaży wyznaczony limit oznacza minimalny poziom ceny, na jakim inwestor zgodzi się dokonać sprzedaży.

Zlecenia bez limitu ceny

PKC

Transakcja ta oznacza zakup bądź zbycie instrumentów finansowych „po każdej cenie”. Ten rodzaj zlecenia zazwyczaj jest zawierany w sytuacji, gdy inwestorowi bardzo zależy na szybkim przeprowadzeniu transakcji oraz gdy nie chce ryzykować, że jego zlecenie może nie zostać zrealizowane w całości. Inwestor akceptuje aktualną cenę rynkową. W związku z tym transakcja przeprowadzana jest po najlepszej, bądź po najlepszych cenach przeciwstawnych ofert znajdujących się w danym momencie w arkuszu zleceń. Dodatkową cechą tego zlecenia oprócz braku limitu ceny jest fakt, iż transakcja jest natychmiast wprowadzana do systemu giełdowego. Inwestor ma także pewność 100% realizacji wielkości transakcji. Zlecenie po każdej cenie może być wprowadzone do systemu w każdym momencie notowań z wyjątkiem tak zwanej „dogrywki”.

PCR

Skrót nazwy tego zlecenia oznacza „po cenie rynkowej”. Transakcja charakteryzuje się tym, iż nie zawiera limitu ceny. Zlecenie to przyjmowane jest tylko i wyłącznie w trakcie notowań ciągłych (za wyjątkiem okresów zrównoważenia rynku, tzw. fixingów). Koniecznym kryterium przyjęcia zlecenia PCR jest istnienie minimum jednego zlecenia przeciwstawnego oczekującego, ale z limitem ceny. Transakcja po cenie rynkowej wykonywana jest po najlepszym limicie zlecenia przeciwstawnego oczekującego. Zlecając transakcję PCR inwestor musi bardzo uważnie obserwować rynek w związku z tym, iż sytuacja może się wręcz gwałtownie zmienić, a realizacja tego zlecenia nie będzie już tak korzystna lub wręcz przyniesie stratę. Jeżeli zlecenie PCR wystawione przez inwestora nie zostanie zrealizowane w całości, pozostała jego część przekształci się w zlecenie z limitem ceny, którego poziom będzie określony kursem, wg którego została zawarta ostatnia transakcja.

PCRO

Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie jest bardzo podobne do omówionych już dwóch powyżej. Zlecenie to zawiera inwestor zainteresowany dokonaniem transakcji po kursie na otwarcie bądź zamknięcie notowań ciągłych lub podczas trwania fixingu w czasie notowań jednolitych. PCRO jest to zlecenie bez limitu ceny, a także nie musi zostać zrealizowane w 100%. W przypadku niezrealizowania całości, pozostała część zamienia się w zlecenie z odpowiednim limitem ceny, może to być: kurs otwarcia, kurs zamknięcia, kurs jednolity lub kurs określony w wyniku równoważenia rynku. Dla osoby składającej PCRO istotną cechą tego zlecenia jest brak możliwości modyfikacji jego parametrów w fazie interwencji. Przy omawianiu tego rodzaju transakcji koniecznie należy wspomnieć o tym, iż inwestor powinien być w pełni świadom, iż jego realizacja ma wpływ na ustalenie kursu na rynku.

Niezmiernie istotna w przypadku inwestowania na giełdzie jest oczywiście ochrona posiadanego kapitału. W tym celu zostały stworzone zlecenia stop loss oraz stop limit. Oba zlecenia są transakcjami sprzedaży, które aktywują się w sytuacji, gdy kurs posiadanych przez nas instrumentów finansowych spada poniżej akceptowalnego przez inwestora poziomu. Zlecenia aktywują się automatycznie, dzięki czemu zapewniają niezwłoczną ochronę kapitału.

Stop loss

Aby stworzyć efektywne zlecenie stop loss należy określić cztery parametry, są: limit akcji, limit aktywacji, limit ceny oraz data ważności zlecenia. Jeżeli chodzi o limit akcji, oznacza on oczywiście liczbę posiadanych papierów, które chcemy sprzedać. Limit aktywacji to poziom kursu, po przekroczeniu którego nasze zlecenie zostanie aktywowane. W przypadku transakcji stop loss ustalony jest limit ceny, jakim jest zlecenie PKC. Istotnym parametrem jest także data ważności, która określa termin, w jakim dane zlecenie będzie ważne.

Stop limit

Zlecenie stop limit różni się od zlecenia stop limit jedynie ustaleniem limitu ceny. Przy tej transakcji posiadane przez inwestora aktywa finansowe nie są sprzedawane po dowolnej cenie. Nasze zlecenie zostanie aktywowane, ale sprzedaż nastąpi tylko i wyłącznie po konkretnej ustalonej cenie.Michał Sokal

IPO.pl


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY