BDO Spółki Giełdowe nr 2 (3) Luty 2009

A   A   A

Wpływ sprawozdawczości finansowej na decyzje inwestorów

(Źródło: BDO)

 

W czasie kryzysu trudniej jest podejmować decyzje na podstawie sprawozdań finansowych. Na co  powinien zwrócić uwagę inwestor, który będzie chciał inwestować w Polsce?

 

Ewa Matyszewska: Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami ogólnoświatowego kryzysu. Jakie znaczenie w tej sytuacji odgrywają sprawozdania finansowe spółek?

dr Andre Helin: Polska rachunkowość, podobnie jak rachunkowość międzynarodowa, zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Główna zmiana polega na tym, że rachunkowość stosuje tak zwaną wartość godziwą.

 

Co to znaczy?

To znaczy, że w sprawozdaniach finansowych dokonuje się wyceny wszystkich operacji w toku - które nie zostały zakończone, ale które zostaną zakończone w przyszłości - na podstawie szacunków przyszłych zdarzeń gospodarczych.

 

W dobie kryzysu taka wycena musi być trudna.

W świetle kryzysu oraz załamania się rynków finansowych i kapitałowych powoduje to, że zaczynamy patrzeć w kryształową kulę, gdyż nie mamy pewności, co będzie jutro. To jest szczególny problem dla wyceny tych obszarów sprawozdań finansowych, których wycena następuje na podstawie danych rynkowych, a takich obszarów sprawozdań finansowych jest dzisiaj dużo. Jako przykład można tu podać wycenę aktywów finansowych, np. akcji, obligacji, depozytów, waluty obcej, rozrachunków w walutach obcych, jak też wartości niematerialnych  i prawnych.

To bardzo trudny obszar, bo wartość godziwa opiera się na przyszłych oczekiwaniach rynku.

 

Na jakie elementy będzie zwracał uwagę inwestor, który przyjedzie do Polski i będzie chciał zainwestować tu pieniądze?

Dla inwestora zagranicznego ważne jest to, czy rynek w Polsce dokonujący wyceny jest wiarygodny i jak ten rynek reaguje. Ponadto istotne jest to, czy polskie zarządy spółek faktycznie odzwierciedlą oczekiwania rynku i wyceny rynku w swoich sprawozdaniach finansowych.

 

Czy polskie zarządy radzą sobie w obecnej sytuacji?

Trudno powiedzieć. Ostatnio w jednym z wywiadów prezes dużej spółki na pytanie, dlaczego stracił na pewnej inwestycji opartej na instrumentach pochodnych odpowiedział, że rzeczywiście się na nią zgodził, ale nie wiedział, co to jest. Jak ja byłbym inwestorem zagranicznym i usłyszał taką informację od prezesa spółki, zadałbym mu pytanie, czy w sprawozdaniu finansowym ma więcej takich punktów, których nie zna.

 

Jak właściwie rynek powinien być uwzględniony w sprawozdaniu?

Z jednej strony mamy niekorzystne warunki rynkowe, które bezpośrednio przenoszą się na sprawozdania finansowe. Z drugiej zaś w spółkach są osoby, które nadzorują tę sprawozdawczość finansową. I tu pojawia się pytanie: czy osoby nadzorujące potrafią właściwie odebrać sygnały rynkowe i uwzględnić je w sprawozdaniu finansowym? Ten problem dotyczy również biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe.

 

Jednym z zarzutów było to, że straty w wielu przypadkach ujawniane są zbyt późno. Jak można to wytłumaczyć?

Albo jednostki niewłaściwie sporządzały sprawozdania, albo też inwestorzy zbyt pobieżnie je czytali. Prawda leży pośrodku.

 

Na co trzeba więc zwracać szczególną uwagę?

Inwestorzy muszą sobie uświadomić, że w całej historii rachunkowości nigdy nie było tylu pozycji, których wycena jest zależna od przyszłych zdarzeń gospodarczych. Dlatego sprawozdania finansowe coraz bardziej zaczynają przybierać formę prognoz.

 

Może trzeba zmienić zasady wyceny?

Ale rynek chce mieć informacje o przyszłości. Inwestor, który kupuje akcje spółki giełdowej wie, ile one kosztują, ale chciałby wiedzieć, jakie przyniosą zyski w przyszłości.

 

Czy na coś jeszcze trzeba uważać?

Na to, że polski rynek kapitałowy jest bardzo płytki i szczególnie wrażliwy na fluktuacje zagranicznych rynków kapitałowych.

 

Rozmawiała: Ewa Matyszewska

 

Wywiad pochodzi z „Gazety Prawnej".


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY